Izvještaji Ureda koordinatora za reformu javne uprave

U ovoj kategoriji možete pronaći izvještaje koje objavljuje Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Dvije su vrste izvještaja koje Ured priprema: Polugodišnji/ Godišnji izvještaj o napretku u provođenju mjera Akcionog Plana 1 sa pratećim Aneksom sa M&E tabelom u kojoj su detaljno iznesene pojedinačne mjere i procenti napretka i Polugodišnji/Godišnji izvještaj o radu Ureda.

Aktuelni izvještaji su dokumenti relevantni za tekući vremenski period. U skladu sa tim, oni mogu biti dati kao radna verzija (izvještaji koji su poslani na usvajanje Vijeću ministara BiH), ili finalna verzija, usvojena od Vijeća ministara BiH, čime izvještaji postaju zvanični.

Aktuelni izvještaji su dati ispod:

No. Ime Veličina
1 2013: Polugodišnji izvještaj o napretku u implementaciji RAP1
Polugodišnji izvještaj o napretku u implementaciji RAP1 za period januar – juni 2013. godine kojeg je usvojilo Vijeću ministara BiH.
 1006.2KB
2 2013: Polugodišnji izvještaj o radu
Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period od 01. januara do 30. juna 2013. godine (radna verzija)
 905.4KB
3 2013: Prilog Polugodišnjeg izvještaja o napretku za period januar – juni 2013. godine
2013: Prilog Polugodišnjeg izvještaja o napretku za period januar juni 2013. godine
 1.0MB