У овој категорији мозете пронаћи и преузети кључне документе које је Kанцеларија координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини сачинила:

Ови документи чине темељ и полазну основу за процес реформе јавне управе у БиХ.