Конституирајућа сједница Координационог одбора за реформу јавне управе, којом је предсједавала предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто, одржана је у Сарајеву.

На сједници је усвојен Пословник о раду Координационог одбора за реформу јавне управе, те је за секретара овог одбора именована Ранка Паповић, виша стручна сарадница за правне послове у Правној јединици Канцеларије координатора за реформу јавне управе, у периоду од двије године.

Координациони одбор је прихватио Информацију о тренутном стању у процесу реформе јавне управе и дао пуну подршку његовом провођењу, у складу са Стратешким оквиром за реформу јавне управе и припадајућим Акционим планом, реализацијом 14 приоритета из Мишљења Европске комисије и имплементацијом препорука Посебне групе за реформу јавне управе.

Савјет министара БиХ и владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ позване су да именују чланове структура провођења које се успостављају Заједничком платформом о принципима и начину имплементације реформе јавне управе, те да у своје програме рада уврсте активности које се односе на овај процес.

Такође, Савјет министара БиХ, ентитетске и Влада Брчко дистрикта БиХ позвани су да обезбиједе већу финансијску подршку и што прије ојачају капацитете координатора за реформу јавне управе.

Подржан је процес редовног праћења и извјештавања о провођењу Стратешког оквира за реформу јавне управе и припадајућег Акционог плана. Координатори за реформу јавне управе свих управних нивоа у БиХ и друге структуре провођења позвани су да најкасније до краја другог квартала 2024. године заврше процес приоритизације, анализе и ревизије Акционог плана.

Координациони одбор је подржао реактивацију рада Фонда за реформу јавне управе.

Координатори ентитета и Брчко дистрикта БиХ и Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ задужују се да наставе разговоре с донаторима активним у Босни и Херцеговини да би се обезбиједила нова улагања и успоставио ефикасан механизам координације донатора у овој области с циљем обезбјеђивања финансијске покривености свих активности у временском оквиру ревидираног Акционог плана, као и након тога за сљедеће реформске активности.