Реформа јавне управе на Западном Балкану кључна је за напредак ка Европској унији. То је једна од 14 препорука за БиХ из Мишљења Европске комисије о захтјеву за чланство у Унију и реформа која има највише утицаја на свакодневни живот грађана.

Ријетко ко од грађана није имао искуство чекања у редовима испред шалтера јавних установа. Иако модернизација јавне управе траје дуго, још нема правих резултата које осим грађана очекује и пословна заједница.

– Још увијек нема усмјерености и опредијељености власти да се та реформа јавне управе брже развија. Сама дигитализација на којој ми покушавамо да радимо кроз нови стратешки оквир и Акциони план је један од сегмената у коме би се многа унапређења могла направити – изјавио је директор Уреда координатора за реформу јавне управе у БиХ Драган Ћузулан.

Управа би требалo да постане деполитизована, професионална, отворена, транспарентна и стручна јер је за примјену права Европске уније неопходнно имати административни капацитет.

Провођење процеса на регионалном нивоу прати група организација цивилног друштва на Западном Балкану које предводи Центар за европске политике.

БиХ се налази испод регионалног просјека у овој области, док Србија има најбоље резултате.

– Што се тиче области стратешког оквира за реформу јавне управе ту је у Србији забиљежен напредак у односу на претходне циклусе праћења. Још увијек постоји простор за побољшање. Ми смо закључили да још увијек није искориштен потенцијал портала е-консултације – рекла је истраживач јавних политика Милица Дивљак.

Поред укључености цивилног друштва у креирање јавних политика, дијалога између организација цивилног друштва и управе за успостављања одрживог система важно је и учешће грађана у доношењу одлука.

То би допринијело квалитету услуга управе као и ефикасности рада.

– Што се тиче учешћа грађана у реформи јавне управе, ту је Центар за европске политике са својим партнерским организацијама у региону покренуо платформу-пратимо реформу РС се она зове у Србији и којима ми позивамо грађане да подијеле своје искуство које су имали у контакту са јавном управом – навео је Сава Митровић из Центра за европске политике.

О значају реформе јавне управе свједочи и чињеница да је дио Кластера 1 нове методологије за приступање Европској унији обухвата функционисање демократских институција, владавину права и друге вриједности.

То значи да од унапређења јавне управе у значајној мјери зависи напредак у свим другим областима.