На порталу е-консултације објављена је Заједничка платформа о принципима и начину имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. Заједничка платформа о принципима и начину имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини стратешки је документ који утврђује принципе, начине и механизме имплементације мјера Стратешког оквира за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини и пратећих акционих планова, те представља политички и правни оквир и основу за сарадњу органа управе свих нивоа власти.

Општи циљ документа је да послужи као инструмент за ефикасну проведбу планираних реформских циљева и мјера у наредном средњорочном периоду. Коначни циљ је повећати ефикасност, ефективност, транспарентност, одговорност, партиципативност у јавној управи у Босни и Херцеговини, те допринијети уградњи начела доброг управљања у систем јавне управе у Босни и Херцеговини, на свим нивоима власти обухваћеним планираним активностима, укључујући и даљу професионализацију и деполитизацију државне службе и координиран приступом у креирању политика.

Онлајн консултације биће проведене у периоду од 06.07-21.07.2022.године. Заинтересовани коментаре могу слати искљуциво путем портала е-консултације, у наведеном периоду.

Документи:

Заједничка платформа о принципима и начину имплементације реформе јавне управе у Босни и Херцеговини

Изјава о сврси