Унапређење јавне управе и јавних услуга кроз увођење инструмената за управљање квалитетом у институцијама јавне управе перципира се као један од кључних предуслова за одрживост реформе јавне управе и бољи учинак јавне администрације. Употреба ових инструмената, односно модела, алата и стандарда у модерној јавној управи показатељ је посвећености влада да иду ка унапређењу задовољства корисника тј. грађана.

Албанија даје висок приоритет побољшању услуга грађанима и бизнису, са јаким фокусом на дигиталне услуге. Како би додатно подржали ову реформу, СИГМА (заједнички програм ОЕЦД-а и ЕУ) и РеСПА (Регионална школа за јавну управу) домаћини су међународне конференције “Добро управљање је основ за управљање квалитетом у јавној управи”, која ће бити одржана 06. и 07.јула у Тирани под покровитељством премијера Албаније.

Циљеви овог догађаја су: представити важност управљања квалитетом, научити и бити инспирисан праксама у региону и ЕУ, те разговарати о будућим приликама и конкретном путу напријед у ширењу управљања квалитетом у албанској јавности.

На овом међународном догађају, у оквиру панела, учествоваће и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе, као и колегице и колеге из бх. ентитета Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, који ће подијелити своја искуства о увођења алата за управљање квалитетом у јавној управи.