Након успјешне имплементације двогодишњег пројекта “Подршка реформи јавне управе у Босни и Херцеговини”, који финансира Европска унија, резултати пројекта представљени су на завршној конференцији одржаној данас у Сарајеву.

Током реализације, Kанцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ и другим координационим структурама за реформу јавне управе у земљи пружена је техничка помоћ, у циљу унапређења ефикасности и ефективности система јавне управе на свим нивоима.

Једно од главних постигнућа пројекта било је усвајање “Стратешког оквира за реформу јавне управе” и његовог Акционог плана.

Развијен је и информациони систем за праћење и извјештавање у области реформе јавне управе, који ће Босни и Херцеговини омогућити праћење усклађивања реформе јавне управе са стандардима ЕУ.

Осим тога, предузети су и други конкретни кораци ка дигитализацији система јавне управе, креирањем и покретањем “Портала отворених података” и “Kаталога ИТ пројеката у институцијама БиХ”, као и “Kаталога институција јавне управе у БиХ”.

Kоначно, више од 500 државних службеника прошло је различите облике релевантних обука за унапређење капацитета, као што су аналитичке вјештине и вјештине планирања, финансијско управљање, праћење, извјештавање и евалуација, јавне набавке, итд.

Николас Бизел, шеф Оперативног ођела за правосуђе, унутрашње послове и реформу јавне управе Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, изјавио је да је главни циљ пројекта ЕУ јачање постојећих капацитета у домену функционисања јавне управе на свим нивоима власти у БиХ.

“Побољшање функционалности овог система је неопходно, узимајући у обзир различита истраживања јавног мнијења, укључујући и истраживање јавног мнијења овог пројекта, према којем грађани БиХ нису задовољни услугама јавне управе у БиХ. Грађани сматрају да досадашње реформе у овој области нису биле довољно прилагођене потребама крајњих корисника. Будућа подршка ЕУ ће стога бити фокусирана на подршку институцијама јавне управе у БиХ да промијене ово незадовољство, односно да се омогући да јавна управа постане ефикасан и ефективан пружалац услуга, а тај механизам треба да ради на добробит грађана и пословних субјеката у БиХ. У том смислу, ЕУ жели охрабрити доносиоце одлука на политичком нивоу у БиХ да службено усвоје ревидирану ‘Заједничку платформу’ као кључни предуслов за одговарајућу имплементацију стратешких и акционих докумената везаних за реформу јавне управе – након што су подузети одређени релевантни кораци током овог пројекта”, рекао је Бизел.

Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе БиХ навео је да је главни циљ овог пројекта био завршетак рада на стратешким и акционим документима у области реформе јавне управе, неопходним за даљи напредак у овој области.

“Ови напори су углавном били успјешни. Не само због коначног усвајања ‘Стратешког оквира за реформу јавне управе 2018–2022’ и одговарајућег Акционог плана, већ и због тога што је на стручном нивоу система јавне управе договорена ‘Заједничка платформа’ за ефективан процес координације реформе јавне управе у цијелој БиХ. Сада је на политичком нивоу одлучивања да се предузму потребни кораци како би се омогућио наставак важних реформи у овој области”, казао је Ћузулан.

Укупна вриједност пројекта је 1.766.000 ЕУР, а финансирала га је Европска унија. У периоду од 27 мјесеци је пројект имплементирао Kонзорциј предвођен ДАИ-ХД, а главни корисници су били Kанцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ (ПАРЦО), Федерално министарство правде, Министарство управе и локалне самоуправе РС и Kанцеларија градоначелника Брчко Дистрикта БиХ.