Федерални завод за програмирање развоја у сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП), а у оквиру Пројекта интегрираног локалног развоја  (ИЛДП) организирао је у Неуму 15. и 16. септембра ове године догађај на којем је представљен процес израде и садржаја Оквира за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини.

Један од учесника овог скупа био је и замјеник координатора за РЈУ БиХ Дарко Касап.

Савјет за имплементацију Циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини презентирало је Оквир за реализацију циљева одрживог развоја у Босни и Херцеговини кантоналним представницима.

Такођер, презентиран је и примјер добре праксе у приватном сектору у остваривању циљева одрживог развоја (СДГ) у БиХ, као и улога кантона у провођењу СДГ Оквира, инкорпорисање циљева одрживог развоја у планске документе и праћење њиховог остваривања.