У оквиру пројекта “Експертска подршка кључним институцијама у провођењу свеобухватне процјене утицаја прописа на приоритетном законодавству“, од 28. до 29.10.2020. године на Влашићу, је одржана обука за руководеће државне службенике који раде на пословима процјене утицаја прописа у институцијама БиХ.

Сврха ове активности је пружање подршке и јачање капацитета државних службеника и вишег руководства министарстава и других органа управе на изради свеобухватних процјена учинака прописа на приоритетном законодавству/регулативи на основу Програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине, односно органа управе, а у складу с Методологијом за процјену утицаја прописа која је додатак Јединственим правилима за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине.

Цијенећи да је припрема свеобухватне процјене утицаја прописа веома комплексан поступак, те да капацитети за припрему свеобухватне ПУП у органима управе нису развијени у довољној мјери, Kанцеларија координатора за реформу јавне управе је у сарадњи и уз подршку њемачког ГИЗ-а који у име влада Њемачке и Уједињеног Kраљевства проводи “Програм јачања јавних институција у БиХ”, осигурао експертку подршку за јачање капацитета институција за обављање ових послова.