Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе и Агенције за статистику БиХ, Мубера Бегић и Ален Мргуд, су у Министарству иностраних послова БиХ одржали прву радионицу из пројекта колегијалне помоћи (peer to peer) мјера изградње капацитета проактивне транспарентности.

У радионици су учествовали чланови Редакције за интернетску страницу МИП БиХ, помоћници министрице, те представници Кабинета министрице.

На почетку радионице, путем видео везе, присутнима се обратио и Елвис Мујановић, представник њемачког Удружења за међународну сарадњу (GIZ) која помаже Савјету министара БиХ у реализацији процеса примјени Сандарда проактивне транспарентности.

Активност је организована са циљем изградње капацитета МИП БиХ у области проактивне транспарентности, реорганизације и трансформације интернетске странице министарства, те израде портала МИП БиХ који ће интегрисати и интернетске портале наших дипломатско – конзуларних представништава.

Након презентације стандарда, разговарано је о модалитетима укључивања тих стандарада у портал МИП БиХ, те основним проблемима са којима су се сусреле ове двије институције у процесу постизања пуног нивоа примјене свих 38 стандарада транспарентности у својим институцијама. Констатовано је да је потребно констатовати тренутно стање, како би све организационе јединице преузеле обавезу израде формата и приједлога објављивања стандарада проактивне транспарентности из својих области рада.

Коначни циљ је постизање пуног нивоа примјене стандарда који подразумјевају омогућавање директног увида јавности у, између осталог, финансијске информације МИП БиХ као што су питања буџета, јавних набавки, примања запослених, али и низа других информација од јавног значаја. Тиме би се широкој јавности, медијима, привредним организацијама, као и удружењима грађана и невладиним организацијама омогућило да директно имају приступ информацијама које су од интереса за њихов рад.