Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у уторак, 12. новембра 2019. године, с почетком у 12:00 сати у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе (приземље, сала за састанке), Дубровачка 6, Сарајево.

Дневни ред:

1.    Верификација Записника с 66. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 04.07.2019. године
2.    Приједлог Одлуке о давању сагласности за поврат неутрошених средстава донаторима Шведској и Данској
3.    Разматрање опција за кориштење преосталих средстава у Фонду за реформу јавне управе
4.    Разно.