Замјеник државног координатора за реформу јавне управе проф др. Ферид Отајагић са сарадницима данас је у Сарајеву одржао састанак са Арбеном Муртезићем, директором Центра за едукацију судија и тужилаца у Федерацији БиХ.

Замјеник државног координатора представио је активности из области реформе јавне управе, а нарочито активности које су планиране у Акционом плану за реализацију приоритета из аналитичког извјештаја Европске комисије.

Судионици састанка сложили су се да је у наредном периоду потребно провести додатне едукације судија из управних ођељења који воде управне спорове.

„Недостаје нам едукација судија из области европског управног права“, закључио је Муртезић и подржао отворен приступ  Уреда координатора за реформу јавне управе  за будуће едукације судија, а посебно судија из управних одјељења.

На састанку је разговарано и о потреби  да се кроз будуће реформе из области јавне управе анализира рјешавање спорова из управних уговора у управном поступку и управном спору.

Истакнута је и уочена потреба за европеизацијом управно-судске заштите, а што је и обавеза БиХ на путу ка ЕУ.