Канцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Програм рада за 2020. годину сходно члану 7. и члану 8. Одлуке о Годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14).

Позивамо вас да учествујете у изради Програм рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2020. годину.

Процес јавних консултација отворен је од 30.09. – 15.10.2019. године и своје коментаре и сугестије можете доставити искључиво путем њеб апликације хттпс://еконсултације.гов.ба/.

Програм рада Канцеларије координатора за 2020.

Изјава о сврси доношења Програма рада Канцеларије за 2020