Јучер је у Courtyard Marriott Hotel, Сарајево, у организацији OECD / SIGMA одржана радна сесија са кључним органима за наџор и управљање процесом процјене утицаја/RIA.

Циљ радне сесије био је да се размотре главни изазови и питања координације везана за имплементацију RIA у институцијама на државном нивоу БиХ и договоре кораци за побољшање координације и управљања овим процесом између кључних институција те усагласи конкретан скуп акција које ће се бавити главним изазовима и питањима из ове области са којима се институције тренутно сусрећу.

Учесници радне сесије били су представници централних владиних институција одговорних за управљање имплементацијом РИА: Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, Канцеларија за законодавство; Министарство правде и Министарство финансија и трезора те представници PARCO-а као кључног координацијског тијела за реформе јавне управе.