Канцеларија координатора за реформу јавне управе на данас одржаној конференцији за новинаре у Сарајеву најавила је почетак истраживања о примјени Политике и Стандарда проактивне транспарентности у институцијама Савјета министара БиХ.

Ова два документа, а на иницијативу Канцеларије координатора за реформу јавне управе, усвојио је Савјет министара БиХ у децембру прошле године и закључком обавезао институције да проведу свих 38 стандарда те да о томе обавијесте Канцеларију координатора.

„Ради се о 38 врста информација које је потребно да институције БиХ имају на својим web страницама, а између осталог, односе се на информације у области јавних набавки (од плана јавних набавки до уговора), примјене Закона о слободи приступа информацијама, финансијских информација као што су буџети и извјештаји о извршењу буџета, ревизорски извјештаје, конкурси, правилници о унутрашњој организацији, те укупна примања запослених у институцијама по сваком запосленом. За објаву свих ових врста информација добили смо и позитивно мишљење Агенције за заштиту личних података БиХ“, истакао је Драган Ћузулан , државни координатор за реформу јавне управе

Он је подсјетио да је Канцеларија координатора за реформу јавне управе заједно са још три институције: Дирекцијом за европске интеграције, Агенцијом за статистику БиХ и Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ, а кроз Програм јачања јавних институција који по налогу савезне владе Њемачке проводи њемачки GIZ, још 2015. године израдио Политику и Стандарде проактивне транспарентности.
„Нама је циљ да ови стандарди постану и законска обавеза , а кроз будуће измјене Закона о слободи приступа информацијама БиХ“, нагласио је Ћузулан.
Овом приликом Драган Ћузулан и Велимир Јукић, директор Агенције за статистику БиХ потписали су Меморандум о сарадњи за кориштење намјенски израђеног софтвера за прикупљање података од институција.
Директор Агенције за статистику БиХ рекао је да је ова институција опредијељена за проактиван приступ објаве информација од јавног значаја те оцијенио успјешном сарадњу које имају државне институције кроз Програм јачања јавних институција.
Mathias Mühle, руководитељ Програма јачања јавних институција у њемачком GIZ-у нагласио је спремност Њемачке владе да помогне тијелима јавне власти да унапређују транспарентност јер је она један од кључних фактора за успјешну проведбу реформе јавне управе.