У организацији њемачког GIZ-а и Канцеларије координатора за реформу јавне управе БиХ као кључног политичког партнера, у Сарајеву се 09. и 10. априла одржава радионица са представницима Министарства финансија и трезора БиХ и Дирекције за економско планирање БиХ.
Циљ ове радионице је унапређење система средњерочног планирања у БиХ.