У организацији Групе за комуникације Програма јачања јавних институција који проводи њемачки GIZ у Сарајеву је 19. и 20. фебруара 2019. године одржана радионица о проактивној транспарентности у јавној управи са циљем унапређења проактивне објаве информација кроз међуинституционалну размјену искустава и пракси.

Током радионице представници институција имали су прилику да сазнају више о проактивној транспарентности уопштено, али и да се конкретније упознају са стандардима проактивне транспарентности у пракси. На основу практичних примјера из искуства четири институције које стандарде имплементирају од 2015. године, учесници радионице су имали прилику да добију одговоре на властита питања и недоумице у вези с унапређењем транспарентности властите институције. На радионици су презентовани реултати пилот истраживања које је проведено у вези испуњености свих 38 стандарда проактивне транспарентности те разговарано о изазовима приликом испуњавања упитника.

Предавачи о овој теми били су Елвис Мујановић (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), Славица Шкоро (Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ), Лана Бабић (Дирекција за европске интеграције), Ален Мргуд (Агенција за статистику) и Ведрана Фалаџић (Канцеларија координатора за реформу јавне управе).

Учесницима радионице презентирана је и нова web страница Агенције за статистику БиХ. Нова web страница, доступна на www.bhas.gov.ba, омогућава преузимање статистика на „user-friendly“ начин у различитим форматима, а истовремено корисницима чини доступним информације о раду Агенције.

Радионица су присуствовали државни службеници из Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Министарства правде БиХ, Дирекције за цивилно зракопловство БиХ, Дирекције за европске интеграције, Агенције за статистику, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, Управе за индиректно опорезивање, Агенције за сигурност хране БиХ, Агенције за државну службу БиХ, Агенције за јавне набавке, Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Почетком децембра 2018. године, Савјет министара БиХ је на својој 160. сједници усвојио Политику и Стандарде проактивне транспарентности и у вези с тим задужио све институције Савјета министара Босне и Херцеговине да редовно ажурирају документе и информације објављене на својим службеним web-страницама.

Политика проактивне транспарентности и Стандарди проактивне транспарентности израђени су у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ који по налогу Владе СР Њемачке проводи GIZ. Четири институције кориснице овог програма: Агенција за статистику БиХ, Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета, Канцеларија координатора за реформу јавне управе и Дирекција за европске интеграције, покренуле су 2015. године иницијативу за унапређење транспарентности у јавној управи. Иницијатива се заснива на опредјељењу власти у БиХ да проведу реформе, као што су реформа јавне управе и борба против корупције, али и на међународним иницијативама, попут Партнерства за отворену власт. Институције су заједно са организацијама цивилног друштва, Transparency International BiH, Центар за друштвена истраживања Аналитика и Центар за истраживачко новинарство, израдиле документе које можете пронаћи овдје .