У уторак, 12. 02. 2019. године, у Бања Луци је одржан трећи састанак Посебне групе за реформу јавне управе између Европске уније и Босне и Херцеговине. Састанком су у име Европске комисије су предсједавали Georg Ziegler, замјеник директорице Одјела за Албанију и Босну и Херцеговину у Општој управи за политику сусједства и преговоре о проширењу, а у име Босне у Херцеговине Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе (Канцеларија координатора за реформу јавне управе).

На састанку је разматрана реализација активности у свези стратегијског оквира за реформу јавне управе и управљање јавним финанцијама, израду политика и координацију, државну службу и управљање људским потенцијалима, те одговорности и пружања услуга.

Европска комисија је поздравила усвајање стратегијског оквира за реформу јавне управе од стране Савјета министара Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, те позвала Републику Српску на што брже усвајање стратегијског оквира. Такођер, истакнута је потреба израде заједничког Акцијског плана за имплементацију стратегијског оквира. Указано је на потребу даљег функционирања Фонда за реформу јавне управе, али и јачање унутрашње координације унутар овог сектора.

 

Везано за реформу управљања јавним финанцијама Еуропска комисија је истакнула потребу усвајања цјелодржавне Стратегије управљања јавним финанцијама, нагласивши при томе да цјелодржавна стратегија у овом, али и другим секторима, мора садржавати заједничку визију, циљеве и методологију.

Босна и Херцеговина је позвана да унаприједи институционалну одговорност за координацију и контролу квалитете свих нових приједлога политика са свих разина власти, те да осигура да циљеви политика буду усклађени са прорачунима. Потребно је унаприједити функционирање механизма координације процеса еуропских интеграција с циљем стварања претпоставки за сложеније фазе процеса европских интеграција.

Европска комисија је изразила забринутост ради фрагментираности законодавног оквира у области државне службе, те нагласила да недостатак хармонизираног приступа у доношењу закона у области државне службе и управљања људским потенцијалима доводи до њене политизације.

Босна и Херцеговина мора унаприједити законодавство о слободи приступа информацијама, те осигурати да законодавство о управном поступку на свим разинама власти садржи једнака рјешења, саопштено је из Дирекције за европске интеграције.