Савјет министара БиХ, на приједлог Дирекције за економско планирање, јуче је усвојило Програм економских реформи (ЕРП) за раздобље 2019 – 2021. године, састављен од пет тематских цјелина, укључујући приоритете структурних реформи, макроекономски и фискални оквир.

Реформе ће бити усмјерене на унапређење стратешког и законодавног оквира у складу с Уговором о успостављању Енергетске заједнице, стварање одрживог система финансирања жељезничке инфраструктуре, унапређење пољопривредне производње, јачање система инфраструктуре квалитета БиХ по моделу ЕУ-а. Радиће се на даљњем унапређењу сектора комуникација и информационог друштва, уз усклађивање регулаторног оквира са стандардима ЕУ-а, интензивирању сарадње у образовању и повећању ефикасности тржишта рада, успостављању ефикасног система потрошње у здравству и унапређењу система социјалне заштите.

Програм економских реформи прослиједиће се Европској комисији.