Други састанак Заједнице практичара за дугорочно/секторско планирање, која има за циљ размјену искустава из области дугорочног/секторског планирања, те реализацију препорука Европске комисије, везано за израду методологије за дугорочно планирање и развој секторских стратегија је одржан 27.11.2018. године у Сарајеву.

Састанку су присуствовали учесници релевантних институција, које се баве дугорочним планирањем са државног, ентитетских, кантоналних и општинских нивоа.

Други састанак Заједнице практичара за дугорочно/секторско планирање је подржан кроз Програм јачања јавних институција, који у Босни и Херцеговини, у име савезне Владе Њемачке, имплементира њемачки GIZ.

Састанку су присуствовали представници Делегације ЕУ БиХ, као и Европске комисије.