Сарајево, 23.11.2018. године – Имплементацијом пројекта “Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика” – фаза II (SPPD II ) учињен је важан искорак на унапријеђењу процеса планирања и развоја политика у институцијама на државном, ентитетским и нивоу Брчко дистрикта, констатовано је данас на завршној конференцији овог пројекта која је одржана у Сарајеву.

Циљ конференције био је сумирање тренутног стања у областима стратешког планирања, програмског буџетирања и развоја политика у БиХ, као и представљање достигнућа пројекта SPPD II, са посебним акцентом на перспективе даљег развоја ових области, а у контексту рефроме јавне управе и процеса интеграције земље у ЕУ.

Као један од најсвеобухватнијих пројеката у оквиру реформе јавне управе, SPPD II пројект је директно допринио јачању капацитета државних службеника, кроз програме обуке за стратешко планирање, развој јавних политика и програмско буџетирање које успјешно завршило више од 300 државних службеника. За више од 60 корисничких институција на свим нивоима је била осигурана директна менторска подршка на унапријеђењу процеса планирања, развоја политика и програмског буџетриања.

Координатор за реформу јавне управе Драган Ћузулан на отварању конференције истакао је важност јачања капацитета за процесе планирања и развоја политика као важне претпоставке за остваривање циљева реформе јавне управе у цјелини и стварање амбијента који промовише одговорност и транспарентност јавне управе према грађанима.

Вођа пројекта SPPD II, Суад Мусић констатовао је да је пројект одиграо важну улогу на унапријеђењу и јачање система стратешког планирања у институцијама и његовом повезивању с програмским буџетирањем, као кључне претпоставке за успјешно управљање институцијама и развојем на свим нивоима власти. Такође, истакао је Мусић пројекат је био фокусиран на јачање система развоја и доношења јавних политика, у циљу промовисања одговорности и учешћа грађана у процесу доношења одлука.

Пројекат су имплементирали Djikic consulting services d.o.o. Sarajevo и Lucid Linx d.o.o. Sarajevo

Завршној конференцији присуствовали су представници институција Савјета министара БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.

FNA_90666