Јуче је у Бања Луци одржана трећа сједница Савјетодавног вијећа за имплементацију иницијативе Партнерство за отворену власт. На сједници су размијењене информације о активностима појединачних управних нивоа на финализацији акционих планова за провођење ове иницијативе, те процесу провођења консултација са заинтересованом јавношћу. Акциони планови Савјета министара БиХ, Владе Федерације БиХ, Владе Републике Српске и Владе Брчко дистрикта БиХ ће бити дио Оквирног акционог плана за БиХ за провођење иницијативе Партнерство за отворену власт.

Босна и Херцеговина је 24. септембра 2014. године званично приступила иницијативи Партнерство за отворену власт. Партнерство за отворену власт (eng. Open Government Partnership-OGP) представља глобалну мултилатералну иницијативу за транспарентност и отвореност рада тијела јавне власти. Као чланица иницијативе, БиХ подржава њене принципе. Принципи су у складу са општим принципима реформе јавне управе која је фокусирана на стварање ефикасне, транспарентне, одговорне, модерне јавне управе, која ће свој рад темељити на најбољим праксама и принципима европског управног простора и истински радити у корист грађана, пружањем брзих и поузданих услуга.

На сједници је наглашена потреба убрзања процедура усаглашавања и усвајања појединачних акционих планова на нивоу СМ/влада, а како би се испоштовали рокови постављени у оквиру иницијативе. Подршку раду Савјетодавног вијећа пружа њемачки GIZ, а по налогу Владе СР Њемачке у оквиру Програма јачања јавних институција.