Сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге биће одржана 05.11.2018. године у Бања Луци, у згради Владе Републике Српске, Трг Републике Српске 1, са почетком у 12:00 сати. За ову сједницу планиран је сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са предходне сједнице НТ,
  2. Информација о завршеним пројектима, пројектним испорукама и процесу усвајања Финалног извјештаја за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета инситуције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“,
  3. Информација о имплементацији мјерења задовољства корисника услуга кроз CAF модел и рефлексија на циљ из RAP1 UP 2.2. Увођење мјерење задовољства корисника управних услуга на мјесту гдје се услуге обављају,
  4. Препоруке Посебне групе за реформу јавне управе – прикупљање импута о њиховој имплементацији,
  5. Разно.