У циљу стварања што ефикасније и ефектније јавне управе, представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе, као национални CAF коресподенти, те представници Агенције за државну службу ФБиХ и Агенције за државну управу РС, присуствовали су у петак, 12.10.2018. године у Бечу „CAF састанку коресподената“. Тема овог састанка је ревизија модела CAF 2013 у нови модел CAF 2020, а у којем је посебан нагласак на кориштењу нових технологија. Представници из Босне и Херцеговине су дали свој допринос у развоју овог новог модела.

Подсјећамо, CAF је бесплатан алат који помаже организацијама јавног сектора широм Европе да уведу систем управљање квалитетом, а у циљу унапређења укупног учинка организације. Овај алат спада у категорију алата тоталног управљања квалитетом (Total Quality Management – TQM), а инспирисан је општим принципима изврсности ТQМ, као и Моделом изврсности Европске фондације за управљање квалитетом (Excellence Model of the European Foundation for Quality Management – EFQM). Посебно је дизајниран за организације јавног сектора, узимајући у обзир њихове карактеристике и одговорности које имају у односу на пружање услуга.

Више о CAF моделу можете прочитати на овом линку .