Центар за политике и управљање објавио је анализу „Преглед кључних социо-економских политика у Босни и Херцеговини у контексту Општих избора 2018. године“, у којој су садржане конкретне реформске мјере, а које је према ставовима организација цивилног друштва, те пословне и међународне заједнице, потребно спровести након избора ове године.

Публикација је настала као продукт анализе мјера садржаних у Реформској агенди 2015. – 2018., те пратећих акционих планова Савјета министара БиХ, и ентитетских влада.

Ова анализа за циљ има презентовање најзначајнијих изазова бх. друштва, те даје преглед мјера које је потребно провести након општих избора 2018. године. На основу анализе Реформске агенде 2015 – 2018, и пратећих акционих планова Савјета министара и ентитетских влада, те проведеног истраживања и консултација са представницима пословне заједнице, струковних и организација цивилног друштва, те међународне заједнице, формулисан је и заједнички усаглашен сет мјера из осам реформских области. Те области су:

  • Владавина права и добро управљање
  • Јавне финансије, опорезивање и фискална одрживост
  • Пословна клима и конкурентност
  • Тржиште рада
  • Реформа социјалне заштите и пензија
  • Реформа јавне управе
  • Образовање
  • Свеобухватна реформа здравственог сектора.

Документ можете преузети овдје:

Преглед кључних социо-економских политика у БиХ