Састанак Надзорног тима за област Јавне финансије бит ће одржан у уторак 31.01.2018. године у Брчком, у просторијама Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Мирослава Крлеже 1, са почетком у 12 часова.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 24.10.2017. године
2.    Усвајање пројектног приједлога „Увођење функције трезора у општинама у ФБиХ и унапређење функције трезора у општинама/градовима Републике Српске“
3.    Усвајање пројектног задатка „Увођење функције трезора у општинама у ФБиХ и унапређење функције трезора у општинама/градовима Републике Српске“
4.    Информација о пројекту „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“
5.    Информација о пројекту „Јавно приватно партнерство“
6.    Разно.