Канцеларија координатора за реформу јавне управе и Support for Improvement in Governance and Management (СИГМА) организирају конференцију „Изазови реформе јавне управе у БиХ“ која ће бити одржана 31. јануара 2018. године у 10 сати, у Courtyard Marriot хотелу у Сарајеву.

На конференцији ће бити презентиран Извјештај о напретку у јавној управи Босне и Херцеговине из 2017. године, који је припремила СИГМА/ОЕЦД. Извјештај даје пресјек стања о стању у јавној управи Босне и Херцеговине  у шест области Принципа јавне управе, те препоруке за даље побољшање управе у складу са најбољим принципима доброг управљања, које примјењују земље чланице Еуропске уније. Конференција је уједно и прилика да Вас информирамо о изазовима са којима се земље сусреће у процесу реформе јавне управе и даљим правцима развоја управе.

На захтјев Еуропске комисије СИГМА је развила сет Принципа јавне управе, а на темељу њих 2015. направљен је први извјештај – мјерење почетног стања у јавној управи Босне и Херцеговине у односу на ове принципе. Током 2017. године СИГМА је уз подршку Уреда координатора за реформу јавне управе, те бх. институција свих нивоа власти извршила нову анализу стања на темељу које је сачињен Извјештај о напретку.

Извјештај СИГМА важан је алат у оцјени оствареног напретка у развоју  јавне управе наше земље и јачању њене спремности за приступање Еуропској унији. Уједно, ово је један од инструмената Еуропска унија за промоцију вриједности еуропског управног простора у земљама процеса проширења.

Оригинални извјештај, на енглеском језику, можете пронаћи на веб страници СИГМА http://sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Bosnia-and-Herzegovina.pdf.