Састанак чланова Надзорног тима за област Јавне финансије ће се одржати у уторак 24.10.2017. године у Брчком, у просторијама Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Мирослава Крлеже 1, са почетком у 12 сати.

Предложени дневни ред:

1. Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 13.07.2017. године
2. Ажурирање листе пројеката из реформске области Јавне финансије у складу са Ревидираним  АП1 и  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2017. годину
3. Даљи кораци на развоју пројекта „Увођење функције трезора у општинама у ФБиХ и унапређење функције трезора у општинама/градовима Републике Српске“
4. Информација о пројекту „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“
5. Информација о пројекту „Јавно приватно партнерство“
6. Разно.