Чланови  Управног одбора  Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној данас у Сарајеву дали су сагласност на пројектни задатак и тендерску документацију за имплементацију новог пројекта у области Институционалне комуникација – „Функционални преглед капацитета ИК у структурама државне службе у БиХ“.

Сврха пројекта огледа се се у провођењу истраживања јавног мнијења о праксама стратешке комуникације институција на нивоу Савјета министара БиХ, Владе Федерације БиХ, Владе Републике Српске и Владе Брчко дистрикта БиХ, са посебним акцентом на резултате и ефекте провођења досадашњег стратешког оквира – Стратегије/Планови комуникација ВМ БиХ, ентитетских и Владе БД БиХ, а како би се стекла општа слика о стању провођења и ефеката провођења стратешког оквира за комуникације.

Сврха пројекта је и праћење рада службеника који се баве комуникацијама, њихово усавршавање, одржавање капацитета институционалне комуникације у институцијама, редовно извјештавање јавности у складу са законом, развој сарадње институција и побољшање комуникације са цивилним друштвом.

Директни корисници пројекта су централне јединице за информисање/односе с јавношћу – Служба за информисање Савјета министара БиХ, Уред Владе Федерације БиХ за односе с јавношћу, Биро за односе с јавношћу Владе Републике Српске и Сектор за информисање Владе Брчко дистрикта БиХ.

Чланови Управног одбора који су присуствовали сједници усвојили су и Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе. У извјештају је наведено да су у задња три мјесеца ове године Савјет министара БиХ и Влада Федерације БиХ уплатили у Фонд укупно 320.000 КМ, те да је из Фонда за имплементацију пројеката исплаћено око 1.325.000 КМ.