Федерална влада на сједници одржаној 1.јуна ове године одобрила је да из овогодишњег Буџета ФБиХ буде издвојено 170.000 КМ Фонду за реформу јавне управе.

Средства су намијењена за реализацију пројеката од заједничког интереса за све нивое власти у Босни и Херцеговини, према проритетима које, на усаглашен приједлог наџорних тимова за имплементацију Ревидираног акционог плана 1 и Стратегије реформе јавне управе Босне и Херцеговине, утврди Управни одбор Фонда за реформу јавне управе.