У Сарајеву је јучер озваничен завршетак друге фазе Програма јачања јавних институција у БиХ који спроводи њемачки ГИЗ, а партнер у проведби је Канцеларија координатора за реформу јавне управе.

Руководиоц Програма јачања јавних институција у БиХ Реинхард Лüке (ГИЗ) представио је ток сарадње у другој фази проведбе програма, неке од кључних догађаја у протекле три године те примјере резултата које је програм остварио у пет тематских области дјеловања.

У другој фази проведбе, која траје од почетка 2014. па до краја ове године, програм се фокусирао на унапређење спроведбе реформе јавне управе кроз јачање међуинституционалне сарадње. Мјере које је програм спроводио у овом периоду заснивале су се на мјерама из Ревидираног акционог плана 1. Укратко је представљен и концепт рада у наредној фази имплементације и то од јануара 2017. до средине 2019. године.Лüке се овом приликом захвалио окупљеним представницима партнерских институција на досадашњој успјешној сарадњи у нади да ће се она наставити и у наредном периоду.

Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе, обраћајући се присутнима, рекао је да се допринос Програма јачања јавних институција реформи јавне управе огледа у испуњену реформских мјера на нивоу појединачних институција кроз рад у тематским радним групама и кроз билатералну сарадњу са институцијама корисницама Програма.

Ћузулан је истакао да су најзначајнији резултати Канцеларије координатора остварени кроз Програм односе се на област проактивне транспарентности  и увођења управљања квалитетом у јавну управу.

„Проактивна транспарентност – иницијатива проистекла из међуинституционалне радне групе за комуникације и управљање знањем, чије су активности базиране на мјерама реформске области Институционална комуникација. Према испуњености стандарда проактивне транспарентности, израђеним кроз ову иницијативу, Канцеларија је у протеклом периоду значајно напредовала и данас заузима водеће мјесто, што је посебно значајно, обзиром да Канцеларија треба да послужи као примјер у провођењу реформских мјера“, казао је координатор.

Друга област у којој је Канцеларија постигла значајне резултате је увођење управљања квалитетом, а што обухвата активности развоја капацитета за улогу Ресурсног центра за ЦАФ (Заједнички оквир процјене) модела управљања квалитетом, укључујући подршку за имплементацију овог модела у Канцеларији, рад на развоју оквирног планског документа за одрживо управљање квалитетом у јавној управи и развој капацитета за савјетодавну улогу Канцеларије у овој области.

Он је подсјетио да је Савјет министара БиХ прошле године размотрио и усвојио Годишњи извјештај о проведби Споразума о провођењу Програма јачања јавних институција у БиХ за период 2014-2015, те донио закључке којима подржава даљње активности на увођењу предложених модела управљања квалитетом у институцијама БиХ (ЦАФ и модели засновани на ИСО 9001:2008 системи).

„На нивоу Канцеларије први циклус самопроцјене по моделу ЦАФ проведен је у новембру 2015. године, а након спроведених обука данас је Канцеларија координатора у могућности да другим заинтересованим институцијама јавне управе понуди савјетодавну помоћ и подршку у процесу увођења ЦАФ модела управљања квалитетом и развоја капацитета у тој области.

Канцеларија координатора је у овој години започела пилотирање ЦАФ-а са Агенцијом за државну службу БиХ, Агенцијом за статистику БиХ и Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ, а у наредном периоду се очекује проширење броја институција које ће бити укључене у процес ЦАФ самопроцјене.

„Сарадња кроз Програм је посебно значајна када је у питању процес израде новог стратешког оквира реформе јавне управе 2016-2020. године“, нагласио је Ћузулан.