Данас је у Сарајеву у организацији ЗАММ Медиа Цонсултинг као имплементатора, те Уреда координатора за реформу јавне управе БиХ као уговорног органа, представљен пројекат „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“.

Реализацијом пројекта осигурат ће се подршка реформи јавне управе у БиХ кроз изградњу капацитета запослених у органима државне службе/управе у БиХ за борбу против корупције, алати за њено сузбијање и превентивно ђеловање на случајеве појаве корупције и сукоба интереса у државној служби, уз јачање капацитета централних јединица и службеника за информисање за провођење тематских кампања, истраживања јавног мнијења и проактиван однос са медијима. Пројекат се финансира средствима Фонда за реформу јавне управе.

“Проблем корупције представља једну од највећих препрека доброј управи и без систематског рјешавања овог проблема неће бити могуће направити искорак у било којој области у оквиру цјелокупне реформе јавне управе”, изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе БиХ, те нагласио важност овог пројекта и због директне сарадње свих кључних актера међу институцијама укљученим у борбу против корупције.

„Забрињавања чињеница, а што је показало и истраживање, „да су различити облици коруптивног понашања, ђелимично или употпуности прихватљиви за грађане у Босни и Херцеговини“ те да је трећина испитаника новац дала државним службеницима на сопствену иницијативу, како би олакшали процедуру.  Овакве ставове и понашања морамо мијењати. Ниједан облик коруптивног понашања не смије бити прихватљив”, рекао је Ћузулан. Додао је да су се 22 посто испитаника у истраживању изјаснила да су им државни службеници наговијестили да се од њих очекује додатно плаћање или поклон за остваривање неке услуге.

“Државни службеници који узимају мито од грађана за остваривање било какве услуге које пружа јавна управа требају бити најоштрије санкционисани”, казао је координатор за реформу јавне управе.

“Пројекат препознаје актуелни моменат и потребе у системском одговору на корупцију у БиХ. Доказ за то је потпуна усаглашеност пројектног плана и мјера предвиђених Стратегијом за борбу против корупције БиХ за период 2015-2019”, истакао је Мевлудин Џиндо, помоћник директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (АПИК). Према његовим ријечима, значајно је што овај пројекат препознаје и циљне групе према којима ће ићи са низом конкретних активности посебно усмјерених на едукацију и упознавање службеника институција и органа управе(БиХ, ФБиХ, РС, и БДБиХ) са актуелним појавним облицима корупције и на који начин системски одговорити на ову појаву.

Као Вођа тима и кључни експерт на пројекту, др. Алмир Маљевић истакао је неколико кључних предности овог пројекта и најавио сет активности које ће као резултат имати јединствен Приручник за обуку државних службеника за борбу против корупције, према којем ће се у будућности одвијати обуке кадрова јавне управе.

«Након двадесет година борбе против корупције немамо стандардизоване материјале за едукацију (приручник) државних службеника. Овим пројектом попуњава се та празнина јер су институције одлучиле да је крајње вријеме да се један такав приручник направи за боље разумијевање појавних облика и могућих начина превенције и борбе против корупције. Друга кључна предност овог пројекта јесте обука за око 850 државних службеника и запослених у органима управе, који ће први пут, кроз стандардизиране едукацијске модуле, надоградити своје познавање појмова корупције и сукоба интереса, те њихових појавних облика, етичког кодекса и интегритета, као и других сродних тема, како би били оспособљени за препознавање корупције примјену антикорупционих мјера и механизама ђеловања. На тај се начин директно доприноси реализацији мјера прописаних актуелним антикорупционим стратегијама и акционим плановима у БиХ», објаснио је Маљевић.

Према резултатима истраживања јавног мнијења, проведеног у оквиру овог пројекта на захтјев институција у БиХ, евидентно је постојање корупције у институцијама у БиХ, иако у мањем обиму него се обично мисли. «Упркос чињеници да је корупција штетна за све грађане БиХ, грађани и државни службеници не пријављују корупцију, а одређени постотак ју сматра и прихватљивим обликом понашања. Значајан број грађана не зна гђе се корупција пријављује. Већина или не види сврху њеног пријављивања или сматра да је уобичајена пракса да се дају поклони и новац и да се ту нема шта пријављивати. Велики број грађана сматра да ће они који пријављују зажалити (имају страх). То је оно што морамо мијењати у нашем друштву, а вјерујем да ћемо овим пројектом створити предувјете да грађани институцијама вјерују више, док ћемо на другој страни имати државне службенике спремне да одговоре на све изазове корупције, која је несумњиво главни кочничар развоја у Босни и Херцеговини», закључио је Маљевић.

Како је нагласио, важност овог пројекта огледа се и у чињеници да институције БиХ које су корисници пројекта, овим показују да прихватају чињеницу да је корупција проблем у систему, те развојем стандардизованих едукативних материјала и едукацијом државних службеника, међу којима и 30 будућих едукатора, јачају интегритет и системски приступају превенцији корупције.

Мирјана Мицевска, шефица службе за односе с јавношћу Вијећа министара БиХ посебно је нагласила како су службеници за односе с јавношћу у институцијама БиХ свјесни проблема корупције која је захватила  све сегменте нашег друштва и спремни су да, обављајући своје свакодневне послове, одговоре многим изазовима са којима се сусрећу. “Од посебног  значаја бит ће обуке планиране овим пројектом који доприноси проведби  антикорупционих мјера из  Стратегије  за борбу против корупције БиХ. Односно, бит ће то генерално допринос транспарентности у раду институција БиХ”, закључила је Мицевска.

Корисници пројекта, између осталих, су: агенције за државну службу/управу БиХ, ФБиХ, РС и Подођељење за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ, министарства правде БиХ, РС, ФБиХ те Генерални секретаријат Вијећа министара БиХ – Служба за информисање, Биро за односе с јавношћу Владе РС, Уред за односе с јавношћу Владе ФБиХ и Сектор за информисање Владе БДБиХ и Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ.