Драган Ћузулан , координатор за реформу јавне управе у БиХ, након данас одржаног првог састанка чланова тематских радних група за израду новог стратешког оквира за проведбу реформе јавне управе у Сарајеву изјавио је да се реформа јавне управе у БиХ мора брже проводити како би грађани добили квалитетнију, професионалнију, ефикаснију и одговорнију јавну управу која ће на најбољи начин одговорити потребама цијелог друштва.

„Успостављање функционалније јавне управе представља један од главних изазова процеса придруживања БиХ Европској унији, а  који директно утиче на способност влада да пружају јавне услуге и подстичу конкурентност и раст“, казао је Ћузулан.

Обраћајући се представницима институција управе које су Савјет министара БиХ и владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ именовале за рад у тематским радним групама,  Ћузулан је истакао да очекује да ће чланови радних група на овом, али и наредним састанцима, усагласити нове препоруке од значаја за процес реформе јавне управе за сваку од пет тематских области: израда и координација јавних политика, државна служба и управљање људским ресурсима, одговорност, пружање услуга и финансијско управљање у јавном сектору.

Ове области чинит ће окосницу нове стратегије реформе јавне управе и то на основу принципа јавне управе које је дефинисала Европска комисија. sast

На индивидуалним састанцима радних група, у организацији Канцеларије координатора за реформу јавне управе, презентиране су и анализе у свакој од наведених пет области које су настале темељем СИГМА извјештаја о мјерењу почетног стања у земљама Западног Балкана, па и у БиХ.

Неке од препорука за будући стратешки оквир за реформу јавне управе (стратегија и пратећи акциони план), између осталог, су: омогућити кохерентан развој јавних политика и усаглашено стратешко и средњорочно планирање у БиХ као И ефикасан јавни наџор над провођењем јавних политика и стратешких опређељења кроз редовно праћење и информирање јавности о оствареним резултатима стратегија, политика и прописа; усвојити документ „Оквир политике за развој управљања људским потенцијалима у структурама државне службе у БиХ“ на свим нивоима власти; отклонити све правне препреке за имплементацију електроничких услуга, извршити попис свих субјеката јавне управе у БиХ кроз каталог институција или неки други општеприхватљив документ… У области транспарентости рада јавне управе препорука је усвајање стандарда проактивне транспарентости, а у домену јавних финансија једна од препорука је потпуно увођење програмског буџетирања у јавној управи у БиХ.

Ове, али и анализе које је израдила Канцеларија координатора за реформу јавне управе о постигнутом напретку у проведби мјера из претходне стратегије  реформе јавне управе, послужит ће члановима радних група да идентификују стратешке приоритете и циљеве новог стратешког оквира како би се унаприједило стање јавне управе у БиХ.