Канцеларија координатора за реформу јавне управе организује у четвртак, 20.10.2016. године, у хотелу Терме на Илиџи први заједнички састанак чланова тематских радних група за израду новог стратешког оквира.

Савјет министара БиХ те владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ раније су именовале  своје представнике за рад у радним групама по тематским областима:  Израда политика и координација, Јавна служба и управљање људским потенцијалима, Одговорност, Пружање услуга и Управљање јавним финансијама.

Циљ првог круга састанака је упознавање са начином рада радних структура, те представљање иницијалних анализа по реформским областима и идентификација стратешких питања која требају бити обухваћена документима стратешког оквира за реформу јавне управе у оквиру сваке од тематских области.