Савјет министара БиХ на сједници одржаној 28.09. 2016.године донијело је и Одлуку о именовању представника институција Босне и Херцеговине у међуинституционалне радне структуре за израду Стратешког оквира за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини 2016. – 2020. година.

Владе Федерације БиХ и РС те Брчко дистрикта БиХ раније су донијели сличне одлуке.  Канцеларија координатора за реформу јавне управе припрема први састанак заједничке радне групе за израду новог стратешког оквира.