&qуот;Реформа јавне управе: меритократија умјесто партитократије“ назив је конференције  коју су организирали Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) у склопу кампање Способним, а не подобним, чији је циљ деполитизација и департизација именовања и запошљавања у јавном сектору у БиХ.Сматрамо да је политизација руководећих позиција у јавном сектору, али и цјелокупног јавног запошљавања заробљеног интересима појединаца и политичких странака, досегла крајње границе.Политичка и страначка именовања и запошљавања у врло важним агенцијама, институцијама и јавним предзећима доводе до врло ниске ефикасности, нерада, изостанка одговорности према закону, политизације службе, јер страначко запошљавање значи одговорност странци, а не институцији, закону и грађанима. Запошљавањем подобних, а не најбољих кандидата трајно се слабе институције и умањују шансе за друштвени просперитет.Недавна одлука Уставног суда Федерације БиХ да обустави примјену одредби о именовањима руководећих државних службеника, снажан је сигнал да се реформе морају проводити на другачији начин. Не у смјеру више политизације и страначког запошљавања, већ у смјеру мериторности и независности јавне управе од политичког утицаја. Реформска агенда прецизно је дефинирала овај процес, само се треба испоштовати и провести на прави начин. Вријеме је за реформе управе које ће осигурати деполитизацију и запошљавање најбољих кандидата, а то је и један од циљева Реформске агенде. Морамо инсистирати на професионалности, интегритету и ефикасности јавне управе и јавних услуга. То можемо постићи само унапрјеђењем законодавства и то доношењем систематичног правног оквира за цјелокупни јавни сектор. Први корак је Закон о јавним службеницима који би уредио статус свих јавних службеника, не само у управи, већ и у здравству, школству, полицији, војсци, на јединствен, праведнији и рационаланији начин.На конференцији је направљен пресјек досадашњег тока реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, који је у извјештајима Европске комисије, СИГМА-е, те Свјетске банке, лоше оцјењен, посебно у вези с  проблемом политизације и претјераног утјецаја политичких странака на именовања, запошљавања и одлучивање у органима управе и јавним предузећима. Ово је један од највећих изазова који стоје на путу успјешних реформи., јер према анализи ЦЦИ-а, у БиХ има приближно 5.840 формалних политичких функција на свим нивоима политичке власти, те приближно 19.930 руководећих функција унутар јавног сектора које су незванични изборни плијен. (Извор:ЦЦИ)&нбсп;