Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној у четвртак у Сарајеву прихватили су приједлог одлуке о додјели уговора за реализацију пројекта „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“. Сврха пројекта „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ је изградња и успостављање инфраструктуре потребне за ефикасну и рационалну имплементацију услуга управе, кроз јединствене тачке контакта и електронски. За сваки управни ниво: БиХ, ФБиХ, РС и БДБиХ бит ће имплементиран по један пилот пројекат израде трансанкцијске онлине услуге, како би се показала употребљивост успостављене инфраструктуре. Кроз пројекат предвиђена је имплементација по једне пилот електронске услуге за сваки управни ниво уз извршену прилагодбу „бацк-енд“ сервиса и система и осигурана доступност пилот услуге преко јединствене тачке контакта одговарајућег управног нивоа. За БиХ ниво предвиђено је достизање највећег могућег нивоа зрелости електронских услуга из надлежности Института за мјеритељство с циљем омогућавања грађанима и правним лицима да подносе онлине захтјеве за остваривање услуга, да додају електронске прилоге, да изврше електронско плаћање, да добију термин за реализацију услуге, да добију информацију о статусу предмета, и да добију тражене цертификате, рјешења и сл. електронски. За ниво ФбиХ предвиђено је достизање највећег могућег нивоа зрелости електронских услуга кориштења података и вршења услуга у области премјера и катастра некретнина (издавање копије плана, препис посједовног листа и захтјев за цијепање парцела) Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. За ниво РС ради се о електронској услузи добивања дигитализованог земљишнокњижног улошка, а за Брчко дистрикта БиХ достизање највећег могућег нивоа зрелости електронске услуге запошљавања у јавној управи БД БиХ тј. услуга за грађане који желе да се пријаве на конкурс за попуњавање радног мјеста у јавној управи БД БиХ.И имплементација овог пројекта је усмјерена према испуњавању укупних реформских циљева, дефинисаних кроз Стратегију реформе јавне управе.