ЈАВНИ ПОЗИВ

организацијама цивилног друштва и осталој заинтересованој јавности (синдикатима, удружењима послодаваца, представницима академске заједнице и сл.) ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСА за укључивање у процес јавних консултација приликом израде правних прописа и политика, односно стратешких докумената у области реформе јавне управе

Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ, а у складу са Смјерницама за провођење правила за консултације са заинтересованом јавношћу у изради правних прописа у Канцеларији координатора за реформу јавне управе позива организације цивилног друштва и осталу заинтересовану јавност (синдикате, удружења послодаваца, представнике академске заједнице и сл.) за исказивање интереса за укључивање у процес јавних консултација приликом израде правних прописа и политика, односно стратешких докумената у области реформе јавне управе.

Молимо све заинтересоване да свој интерес искажу најкасније до 05.05.2016. године на: Тила.Арнаут@парцо.гов.ба.

На основу исказаног интереса, Канцеларија координатора за реформу јавне управе ће сачинити и на wеб страници www.парцо.гов.ба објавити списак свих заинтересованих за учешће у консултацијама приликом израде правних аката у Канцеларији координатора.

Координатор за реформу јавне управе

Доц др Драган Ћузулан