Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној у понедјељак у Сарајеву дали су сагласност на приједлог одлуке о додјели уговора за пројекат „Јавно приватно партнерство“.

„Модел јавно приватног партнерства добива све више на значају, нарочито у времену када се владе суочавају с изазовним задатком заштите јавног  интереса с једне стране и задовољавања потреба становништва с друге стране. Очекивања становника расту како расте њихова потражња за што бољим јавним услугама по што нижим цијенама.  Стога је овакав један пројекат, који има за циљ успостављање функционалних система јавно приватног партнерства у БиХ у складу са европским стандардима и најбољим европским праксама, јако значајан за реформу јавне управе“, рекао је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе БиХ.

Имплементацијом пројекта предвиђен је, између осталог, развој законодавстава у овој области као и  хармонизација већ постојећег законодавства која се односи на  јавно приватно партнерства у БиХ, обука и изградња капацитета релевантних институција за спровођење партнерства као и  обука приватног сектора о могућностима за пословање у оквиру ЈПП концепта, стварање повољног пословног окружења за пословне субјекте у оквиру ЈПП концепта али и едукација шире јавности о предностима пруженим путем ефикасног ЈПП.

 „Предвиђено је и пилотирање два мања пројекта за ниво Федерације БиХ и Републике Српске, а шта ће бити фокус тих пројеката одлучит ће корисници у току саме имплементације“, казао је Ћузулан и додао да су корисници пројекта: Министарство финансија РС, Федерално министарство финансија, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ, Федерално министарство промета и комуникација, Дирекција за европске интеграције, комисије за концесије са нивоа БиХ, ФБиХ и РС и Комисија за Јавно приватно партнерство Брчко дистрикта БиХ.      

Пројекат је инициран у области Јавне финансије и заснован на реализацији циљева Ревидираног Акционог плана 1, а односи се на приступање систему развоја јавно-приватног партнерства као једног од могућих финансијских инструмената који би могао поспјешити или растеретити јавну потрошњу и ојачати инвестиције“.  

Пројекат ће бити имплементиран на нивоу Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ. Јавно-приватно партнерство је модел дугорочнога уговорног партнерског односа између јавног и приватног сектора, који може укључивати финанцирање, пројектирање, градњу, управљање и/или одржавање инфраструктуре и/или пружање услуга од стране приватног сектора, које традиционално набавља и пружа јавни сектор.