Завршна конференција пројекта "Едукација водитеља управних поступака и инспектора" одржана је 30.03. 2016. године у просторијама делегације ЕУ у Сарајеву.

Учесницима конференције обратио се Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе:

"Поштовани гдине Асин, цијењене представници корисничких институција, драге колеге, задовољство ми је што присуствујем завршетку овог, за реформу јавне управе, врло битног пројекта. Приближавање Европској унији један је од најважнијих приоритета власти Босне и Херцеговине. А, да  би постала дио породице европских земаља наша земља мора испунити један од захтјева – модернизати јавну управу.  Осим доприноса процесу европских интеграција, успостава добре и функционалне управе предуслов је за развој демократског управљања, изградњу и одржавање повјерења у владу.  Добра управа треба да буде на услузи заједници и да промовише повјерење  друштва у извршну власт чиме доприноси политичкој стабилности и подстиче економски развој и социјално благостање.

Ојачати  управно одлучивање као кључну компоненту интеракције између управе и грађана, те га начинити функционалним, поузданим, ефикасним, транспарентним и одговорним средством једне модерне јавне управе усмјерене ка грађанима које опслужује, боље оспособљене за придруживање европском управном простору – општи је циљ реформе јавне управе у БиХ у области Управног поступка и управних услуга дефинисаног Стратегијом реформе јавне управе.

Да би управа могла да буде на услузи грађанима, потребни су јој образовани и стручно оспособљени државни службеници, а на шта се БиХ обавезала потписујући Споразум о стабилизацији и придруживању.

Као допринос реформисаној, транспарентној и услугама орјентисаној јавној управи, заједно са институцијама са нивоа БиХ, РС, ФБиХ и Брчко дистрикта БиХ, имплементиран је и овај пројекат чије су активности, између осталог, биле усмјерене на обуку око 2.000 службеника  – водитеља управних поступака и инспектора у јавној управи о ефикасном надзору управних поступака и процеса доношења одлука унутар саме управе.  Цијеним да је пројекат имплементиран у правом тренутку, а имајући у виду да су у досадашњој пракси уочене неправилности у примјени важећих закона о управном поступку и закона о општем управном поступку као и да су раније анализе указале на шутњу администрације, рјешавање предмета ван задатих рокова и сл. Стога, желим да вјерујем да ће обуке које су реализиране помоћи државним службеницима да у будућности на правилан начин примијене ефикасне механизме проведбе прописа и управног надзора, који су карактеристика савременог управног поступка.

Резултати пројектних активности несумњиво показују потребу за перманентно усавршавање државних службеника који раде на пословима управног поступка и инспектора.  У том свјетлу, надам се  да ће надлежне агенције за едукације државних службеника, кроз своје краторочне и дугорочне програме, наставити проводити сличне обуке, а користећи материјале и искуства овога пројекта. Очекујем да ће водитељи управних поступака и инспектори на темељу знања које су усвојили на проведеним обукама у наредном периоду на стручан и квалитетнији начин водити управне поступаке а што би у коначници имало за циљ веће задовољство грађана и друштва у цјелини, смањење броја жалбених поступака и мање буџетске трошкове.

Дозволите ми још да се захвалим представницима корисничких институција које су дале активан допринос у имплементацији пројекта, имплементаторима који су квалитетно и успјешно окончали посао те Делегацији Европске уније  која помаже процес модернизације управе у БиХ. Хвала вам."