Канцеларија координатора за реформу јавне управе у периоду од 24.03 -25.03. 2016. године у Сарајеву одржат ће радионицу о управљању квалитетом у јавном сектору  који је базиран на  моделу Заједничког оквира за процјену (ЦАФ).

Циљна група су државни службеници из Агенције за државну службу Босне и Херцеговине.

Ово је прва радионица коју проводи Канцеларија координатора за реформу јавне управе, након што је и сам успјешно прошао кроз кроз процес увођења  сиетам управљања квалитетом по моделу ЦАФ. Стварање претпостваки за   употребу модела управљања цјеловитим квалитетом у јавној управи (ТQМ) један је од циљева из Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) за провођење Стратегије реформе јавне управе ,  у сегменту управљања људским потенцијалима у државној служби, који је усвојен 2011. године.  

Савјет министара  БиХ је у септембру 2015. прихватио иницијативу канцеларије координатора да се у институцијама БиХ подржи увођење  предложених модела управљања квалитетом – Заједничког оквира процјене ( ЦАФ модел)   и модела базираних на стандарду ИСО 9001.   

Управљање квалитетом, фокус на кориснике-грађане и побољшање јавних услуга представља  кључне елементе у осигурању доброг управљања у организацијама јавног сектора.