Сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге биће одржана 29.01.2016. године у Бања Луци, зграда Владе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, са почетком у 11:00 сати.

Дневни ред:

1.      Усвајање Записника са 20. сједнице Надзорног тима одржане  08.06.2015. године.

2.      Информација о тренутном стању пројекта „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ и разматрање даљих корака везано за имплеменатцију пројекта.

3.      Информација о тренутном стању на пројекту „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“.

4.      Пројектна идеја „Мјерење задовољства корисника и унапређење односа са корисницима управних  услуга“ разматрање и договор о наредним корацима.

5.      Анализа стања у реформској области Управни поступци и управне услуге и усаглашавање табела за Годишњи извјештај о напретку у имплементацији РАП1 за 2015. годину.

6.      Разно.