Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и Мирела Имшировић, директорица фирме Академика доо Сарајево потписали су данас у Сарајеву уговор о имплементацији пројекта „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“. Пројекат представља наставак напора усмјерених на осигурање и обезбјеђење услова усавршавања и развоја кадрова у државној служби, те повећања општег степена информатичке оспособљености државних службеника. Његова специфична сврха је унапређење вјештина и знања ИТ службеника у јавној управи како би успјешно водили комплексне ИТ пројекте, те боље управљали ИТ услугама усклађеним са потребама институција.  „С обзиром на динамичан развој у подручију информационих технологија уопште, може се рећи да су улагања у овој области у јавној управи у БиХ послиједњих година знатна, те да ће у будућности бити и израженија, јер је све јаснија спознаја да су информационе технологије у јавној управи, изузетно користан и незамјењив алат за постизање ефикасније, брже и транспарентније јавне управе, усмјерене према крајњим корисницима“, истакао је Ћузулан.Према његовим ријечима, идеја пројекта је да се кроз неколико комплементарних програма обука који имају успјешну примјену у јавној управи, подигне укупни ниво знања и вјештина ИТ кадрова у јавној управи, чиме би се постигла већа ефикасност пројеката и излазних резултата, максимизирали расположиви финансијски и други ресурси, а истовремено, извођачима ИТ услуга, обезбједили адекватни саговорници на страни јавне управе. Он је додао да су до сада заинтересованост за наведеним специјалистичким обукама изразила 63 државна службеника са четири управна нивоа (БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ).„Програми обука су усмјерени на неколико комплементарних цертификацијских курсева, који се односе на: ПМП модул обуке, ИТИЛ ОСНОВЕ модул обуке, и ПРИНЦЕ 2 ОСНОВЕ модул обуке. Обуке ће бити реализиране кроз одговарајући број наставних циклуса у оквирном трајању до највише десет мјесеци“, изјавила је Имшировић и додала да ће полазницима обука, на крају, бити додијељени цертификати. Вриједност пројекта је 204.048,00 КМ са ПДВ и бит ће финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе. Имплементација пројекта доприноси испуњењу мјера из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у области Е-управа.