Током протекла три мјесеца Канцеларија координатора за реформу јавне управе активно је радила на првој самопроцјени у оквиру имплементације ЦАФ модела за управљање квалитетом у јавној управи.

Заједно са експертима из Еуропског института за јавну управу (ЕИПА) успјешно се имплементирају кораци самопроцјене, а током сљедеће седмице је планирана прва обука за будуће тренере из области ЦАФ-а, којој ће поред представника ПАРЦО-а присуствовати и представници Агенције за државну службу БиХ.

Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе је током приоритизацијског семинара који је одржан 8. и 9.12.2015. у Сарајеву нагласио важност процеса самопроцјене:

„Модел управљања квалитетом у јавној управи ЦАФ сматрам изузетно важним за све институције. Самопроцјена као интегрални дио ЦАФ-а  представља прилику објективног преиспитивања свих процеса институције као и постављање приоритета и стратешких циљева. Модел је сам по себи компатибилан свим стратешким циљевима реформисане јавне управе. Укључивање запослених и менаџмента кроз формирање радне групе за самопроцјену даје овом процесу посебну ноту посвећености, шта би кроз успјешну имплементацију требало да идентификује мјера за побољшање рада институције.“

Рад групе за самопроцјену је, према ријечима експерата ЕИПА-е Патрицк Стаеста и Ницк Тхијса, резултирао висококвалитетним извјештајем, а сама група и менаџмент Канцеларије координатора за реформу јавне управе оцјењени су као врло посвећени увођењу управљања квалитетом у Канцеларији.