Влада ФБиХ утврдила је јучер Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у ФБиХ, чиме се његове одредбе усклађују с недавно донесеним Законом о раду и упутила га у парламентарну процедуру по хитном поступку.

Један  од  разлога за доношење измјена и  допуна овог је и потреба за реорганизацијом јавне управе у ФБиХ с циљем да државна служба буде рационалнија, уз повећње ефикасности и експедитивности, што је у складу с Реформском агендом за период 2015.-2018. године, коју је усвојила Влада Федерације БиХ.

Једним од нових рјешења проширено је изузеће у примјени овог закона на секретаре домова Парламента ФБиХ, секретара Владе ФБиХ, руководиоце самосталних федералних управа и самосталних федералних управних организација, руководиоце федералних управа и федералних управних организација која се налази у саставу министарства, руководиоце стручних служби Владе Федерације, секретаре федералног органа државне службе, помоћнике руководиоца федералног органа државне службе, главне федералне инспекторе и шефа кабинета руководиоца федералног органа државне службе.

Међу новопредложеним рјешењима је и брисање радних мјеста руководећих државних службеника: руководилац самосталне управе и самосталне установе, секретар органа државне службе, руководилац управе и установе које се налазе у саставу министарства, помоћник руководиоца органа државне службе и главни инспектори, будући да је већ одређено да они нису државни службеници.

Уз остало, извршено је усклађивање са Законом о организацији органа управе у Федерацији БиХ, па је термин „установа“ замијењен „управном организацијом“.