Влада Федерације БиХ данас је, на приједлог свог Уреда за односе с јавношћу, усвојила План комуникације Владе Федерације Босне и Херцеговине 2015. до 2018. и Комуникацијски акциони план за 2015. годину.

С тим у вези, Влада је задужила све федералне органе наведене у ова два плана на проведбу задатака за које су означени као носиоци.Федерални органи управе и федералне управне организације, закључак је Владе, дужне су да годишње извјештаје о реализацији задатака из планова достављају Уреду за односе с јавношћу најдаље до 15. јануара текуће за протеклу годину.

План  комуникације  произашао је  из  опредјељења  Владе  Федерације  БиХ  за унапрјеђењем транспарентности у раду њених органа, као и политичке и друштвене одговорности у институционалном одлучивању, укључујући и одговорно управљање јавним добрима.

Намјера је да у двосмјерној комуникацији с грађанима ФБиХ буде изграђена подршка јавности њеним активностима, укључујући и подршку за реализацију стратешких пројеката развоја за које се залаже Влада ФБиХ.