Агенција за државну службу БиХ од средине прошле године користи информациони систем за електронско управљање процесом организације обуке (Training Management System – TMS), који осигурава пуну аутоматизацију цијелог процеса реализације обуке.

Посјетите https://www.iLearn.gov.ba који је постао централно  мјесто преко којег се одвијају све активности оглашавања нових обука, пријављивања полазника за учешће на обуци уз потребну претходна сугласност надређеног, обавјештавања непосредно надређеног да се државни службеник пријавио те да му је одобрено похађање обуке, одабира полазника обуке, попуњавање евалуација одржаних обука, издавања цертификата о похађању обуке, и кредитирања обука које је појединац завршио изван Агенције.