Управни одбор Фонда за реформу јавне управе у БиХ на сједници одржаној данас у БањаЛуци дао је сагласност на тендерску документацију за  два пројекта из области Е-управа и и сагласност за тендерску документацију за пројекат из области Управљања људским потенцијалима. 

Ради се о пројектима:  „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“  и „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“ те пројекат „Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“.

Сврха пројекта „Специјалистички програм обука за ИТ менаџере“ је унаприједити вјештине и знања руководећег  ИТ особља како би успјешно водили комплексне ИТ пројекте, те боље управљали ИТ услугама усклађеним са потребама институције.

Кроз пројекат „Имплементација заједничких сервиса за е-услуге“  бит ће изграђени вишеупотребљиви  заједнички блокове е-услуга, при централним јединицама за е-управу за сваки ниво власти и стављени на располагање институцијама које желе имплементирати електронске услуге. На овај начин, централне јединице за е-управу ће, свака за свој ниво, осигурати доступност свих нових услуга преко јединствених тачака контакта, тј. система јединствене комуникације и интеракције са свим корисницима услуга, који користе унифициране заједничке блокове е-услуга попут аутентикације и идентификације, електронских образаца, плаћања услуга и сл.

Чланови УО ФРЈУ дали су сагласност на Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01. – 31.03.2015. године.