Вијеће министара БиХ на данашњој сједници у Сарајеву, између осталог,  донијело је Програм рада Вијећа министара Босне и Херцеговине за 2015. годину, којим је планирано утврђивање више од 60 приједлога закона, усвајање више од 160 подзаконских и других нормативних аката, закључивање више од 125 међународних споразума те разматрање више од 280 тачака у вези с европским  интеграцијама и другим стратешким областима.

Приоритет Вијећа министара БиХ је извршавање обавеза из Акционог плана за провођење Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији те је у програмским активностима наглашена подршка дјеловању Дирекције за европске интеграције и Тима за израду документа координационог механизма у процесу европских интеграција.

Доношењем закона у областима пољопривреде, прехране и руралног развоја БиХ, хране те ветеринарства, Вијеће министара жели осигурати увјете за извоз производа биљног и животињског поријекла на трижита ЕУ.  

Уред координатора за реформу јавне управе, уз јачу подршку Вијећа министара, наставља реформу јавне управе, а планирано је усвајање приједлога ревидираног стратешког оквира за проведбу реформе јавне управе, наводи се у Програму рада.Један од приоритета у овој години бит ће опћа сигурност и правна заштита грађана те се у овој области планира доношење више закона и подзаконских аката те интензивирање регионалне и међународне сарадње у борби против свих видова организираног криминала, с нагласком на борбу против тероризма.   

 Вијеће министара БиХ, на приједлог Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције БиХ, једногласно је донијело Стратегију за борбу против корупције 2015 – 2019 и Акциони план за њено провођење.  Нова стратегија и Акциони план прилагођени су специфичностима уставног уређења БиХ, без задирања у уставне надлежности нижих нивоа власти, и дају основу да нижи нивои израде властите стратегије борбе против корупције те да их ускладе с опћим принципима из стратегије на државном нивоу.

У изради Стратегије судјеловали су државни и ентитетски представници у сарадњи с невладиним сектором у БиХ.Стратегија се састоји се од пет стубова фокусираних на јачање институционалног и правног оквира институција у БиХ; развијање, промовирање и провођење превентивне антикорупционе активности у јавном и приватном сектору;  унапређење дјелотворности и ефикасности правосудних институција и органа за провођење закона у области борбе против корупције; подизање јавне свијести и промовирање потребе за учествовањем цјелокупног друштва у борби против корупције; као и успостављање ефикасних механизама за координацију борбе против корупције и праћење провођења Стратегије.