Почетком мјесеца марта 2015. године, министрица управе и локалне самоуправе Републике Српске, Лејла Решић, је у интервјуу који је дала Срни, најавила наставак реформе јавне управе у РС-у. Она је тада говорила о потреби извршења додатних анализа стања, и у складу с тим, предлагања одговарајућих мјера.

Као прве мјере у даљњем процесу реформе јавне управе, министрица је најавила измјене три подзаконска акта, које би требале довести до тога да пријава грађана на конкурс за посао у јавној управи и локалној самоуправи кошта једну КМ.

– Ономе ко се пријављује на конкурс за посао у овом моменту треба бар 20 КМ. Убудуће, онај ко се пријављује за посао у општинама, градовима и републичким органима имаће само трошкове копирања документације, али не и овјере, а на јединственом формулару потписаће више изјава о некажњавању и слично. Тек уколико буде примљен на посао, достављаће оригинале докумената и потврде – рекла је Лејла Решић, министрица управе и локалне самоуправе РС.

Убрзо након што је и најављено, на дневном реду 10. сједнице Владе Републике Српске, одржане 09.03.2015. године, нашао се сет подзаконских аката којима се значајно смањују трошкови пријављивања грађана на јавне конкурсе за запошљавање у републичкој управи и јединицама локалне смоуправе, који је том приликом и усвојен. У извјештају са сједнице Владе РС наведено је да ће грађани, од сада, за само 1 КМ, моћи учествовати на конкурсу, тј. биће потребно доставити копије личне карте или пасоша, дипломе о завршеној стручној спреми, те увјерења или потврде о радном искуству и потписан сет изјава које је сачинила Влада Републике Српске. Оригиналне документе или увјерења, од сада ће, обавезу да доставе имати само најуспјешнији кандидати и то у року од седам дана, од дана објављивања резултата конкурса.

Дана, 25.03., ступају на снагу измјене Уредбе о категоријама, звањима и условима за обављање послова службеника у јединицама локалне самоуправе и Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, чијом ће примјеном пријаве грађана за посао у јавној управи и локалној самоуправи коштати једну КМ.

С обзиром на горе наведене чињенице, можемо рећи да је обећање министрице Решић испуњено. Још увијек остаје да се види колико ће органи управе и локалне самоуправе бити досљедни у провођењу мјера које је прописала Влада Републике Српске. (Извор:www.istinomjer.ba)